BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र हेडलाइन

तुमसर तहसीलदार बाळासाहेब केळे यांची रेती माफिया वर पोलीस कारवाई

Summary

*पोलीस योध्दा न्युज नेटवर्क विशेष वार्ता*:-तुमसर तहसील कार्यालयाच्या पटांगणात पकडले ल्या रेति ट्रेक्ट्ररांचा मेला लागलेला आहेव कित्येक रेति माफियांवर कार्यवाही करणार आहेत असे त्यांचे मन आहे.विस ट्रेक्ट्ररवरFIRदर्ज झालेला आहे वFIRकरणार आहेत. *राजेश उके* सहकारी संपादक तथा विशेष पत्रकार :-९७६५९२८२५९

*पोलीस योध्दा न्युज नेटवर्क विशेष वार्ता*:-तुमसर तहसील कार्यालयाच्या पटांगणात पकडले ल्या रेति ट्रेक्ट्ररांचा मेला लागलेला आहेव कित्येक रेति माफियांवर कार्यवाही करणार आहेत असे त्यांचे मन आहे.विस ट्रेक्ट्ररवरFIRदर्ज झालेला आहे वFIRकरणार आहेत.

*राजेश उके*
सहकारी संपादक
तथा विशेष पत्रकार
:-९७६५९२८२५९

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *