हेडलाइन

माझे कुटुंब माझी जिम्मेदारी देसाईगंज नगर परिषद तर्फे सर्वेक्षण

Summary

देसाईगंज नगर परिषद तर्फे कोरोना विषाणुचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी, सर्वेक्षण करतांना कर्मचारी, माझे कुटुंब माझी जिम्मेदारी, कोरोणाला करू हद्दपार मंगला गिरीश चुंगडे महिला न्युज रिपोर्टर वडसा

देसाईगंज नगर परिषद तर्फे कोरोना विषाणुचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी, सर्वेक्षण करतांना कर्मचारी, माझे कुटुंब माझी जिम्मेदारी, कोरोणाला करू हद्दपार

मंगला गिरीश चुंगडे
महिला न्युज रिपोर्टर
वडसा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *