BREAKING NEWS:
महाराष्ट्र

भंडारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध पदाच्या एकूण २० जागा.

Summary

जिल्हा भंडारा वार्ता:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदानुसर पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखत आयोजित करण्यात येत आहे.त्यामध्ये विविध पदाच्या एकूण २०जागा आहेत. मायक्रो बायोलॉ जिस्ट, पथो लॉ जिस्ट्ट, लॅब टेक्निशयन,आणि फॉर्मा सिस्टम,पदाच्या […]

जिल्हा भंडारा वार्ता:- राष्ट्रीय आरोग्य अभियान ,भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण २० जागा भरण्यासाठी पदानुसर पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांच्या थेट मुलाखत आयोजित करण्यात येत आहे.त्यामध्ये विविध पदाच्या एकूण २०जागा आहेत. मायक्रो बायोलॉ जिस्ट, पथो लॉ जिस्ट्ट, लॅब टेक्निशयन,आणि फॉर्मा सिस्टम,पदाच्या जागा आहेत. मुलाखतीची तारीख ५ नोहेंबर २०२० सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत. स्थळ: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यालय ,आरोग्य विभाग , जिल्हा परिषद भंडारा.

स्वार्थी करम कर
महिला प्रतिनिधी
तालुका तुमसर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *